Autorizēties   |   Reģistrēties

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta direktora amatu.

Nepilns darba laiks - 5 stundas nedēļā.

Darba alga – EUR 73,50 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

 1. Pretendentiem uz Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta direktora amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un
 • organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 1. Prasības Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskā institūta direktora amatam skatīt nolikumā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta nolikums”.
 2. Papildus prasības: darba pieredze zinātnisko struktūrvienību vadībā un LZP eksperta tiesības sociālajās zinātnēs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz lektora amatuzinātnes apakšnozarē: Tiesību zinātne (civiltiesības) – 1 vieta.

Darba alga: 7.85 EUR/stundā.

 1. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinoši dokumenti Latvijas vai ārvalstu augstākajās mācību vai zinātniskajās iestādēs vai arī atbilstošos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās;
 • sertifikāts, kas apliecina profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā, augstskolu didaktikā apgūšanu (nav attiecināms pirmajā ievēlēšanas reizē).
 1. Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

[09.08.2019] Rēzeknes Tehnoloģiju akademija izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akademija, reģistrācijas Reģ. Nr. 90000011588, Eiropas Reģionālā attīstības fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/016 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

studiju virzienā: “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

 darbības jomas:

Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas (1 vieta)                            

Kandidāta prasības un atlases kritēriji:

 • personas, kuras pēdējo piecu  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;
 • personas, kurām ir doktora grāds attiecīgajā zinātnes nozarē,
 • personas, kurām ir atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze attiecīgajā zinātnes nozarē;
 • angļu valodas zināšanas (B2 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos).

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 20. augusts

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  
 • CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu),
 • doktora grāda diploma kopija,
 • Eiropas Savienības valstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā,
 • un citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Pieteikšanās adrese:

 • e-pasts: graiconoka@rta.lv   vai
 • pa pastu: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 ar norādi " Projekts 2.2.0/18/A/016 "

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un personas datu apstrādes pārzinis ir  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu