Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūtā uz:

 1. vadošā pētnieka amatu nozarē Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

  Darba samaksa: 191,25 EUR mēnesī (bruto).

 2. vadošā pētnieka amatu nozarē Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes: 4.1. Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne) – 1 vieta. (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

  Darba samaksa: 191,25 EUR mēnesī (bruto).

Pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”. 

 

[10.02.2020.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz profesora amatu zinātnes nozarē: 5.Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība (apakšnozarē Uzņēmējdarbības vadība)  – 1 vieta.

Darba alga: 19,12 EUR/stundā.

Pretendentiem uz profesora amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz Profesoru padomei (Atbrīvošanas alejā 115/K-4 (IF), 208.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 26428081) šādi dokumenti:

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Vidzemes augstskolas (ViA) un Ventspils augstskolas (VeA) apvienotajai Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk., Vadības zinātnes profesoru padomei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinoši dokumenti Latvijas vai ārvalstu augstākajās mācību vai zinātniskajās iestādēs vai arī atbilstošos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās;
 • sertifikāts, kas apliecina profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā, augstskolu didaktikā apgūšanu.

Prasības profesora amatam noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Nolikums par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Vidzemes augstskolas (ViA) un Ventspils augstskolas (VeA) apvienoto Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk., Vadības zinātnes profesoru padomi”. 

 

[10.02.2020.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu RTA izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskā institūtā nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.1.Psiholoģija (apakšnozare – sociālā psiholoģija) – 1 vieta.

Nepilns darba laiks - 10 stundas nedēļā.

Darba alga – EUR 191,25 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”. 

 

[10.02.2020.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz RTA izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskā institūta direktora amatu.

Nepilns darba laiks - 10 stundas nedēļā.

Darba alga – EUR 147,00 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem uz Reģionālistikas zinātniskā institūta direktora amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule

Prasības Reģionālistikas zinātniskā institūta direktora amatam skatīt nolikumā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Reģionālistikas zinātniskā institūta nolikums”.

Papildus prasības: darba pieredze zinātnisko struktūrvienību vadībā un LZP eksperta tiesības.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu