Autorizēties   |   Reģistrēties

[07.06.2019] Rēzeknes Tehnoloģiju akēdemija izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 

Rēzeknes Tehnoloģiju akēdemija, Reģ. Nr. 90000011588, projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/016 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

darbības jomas:

Biznesa angļu valoda– 1 vieta

Darba samaksa: 29,37 EUR par stundu(pirms nodokļu nomaksas).

Kandidāta prasības un atlases kritēriji:

 • personas, kuras pēdējo piecu  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;
 • personas, kurām ir vismaz maģistra grāds  angļu filoloģijā,
 • personas, kurām ir atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze angļu valodas mācīšanā;
 • prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos).

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada  15.jūnijs

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  
 • CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi, darbību projektos, sadarbību ar institūcijām, komersantiem un publikāciju sarakstu),
 • maģistra grāda diploma kopija,
 • akreditētās ārvalstu augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā,
 • un citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Pieteikšanās adrese:e-pasts:  margarita.graiconoka@rta.lv

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātās atlases konkursa norisi un personas datu apstrādes pārzinis ir  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

 

[04.06.2019] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz lektora amatu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz lektora amatu nozarē: 2.Inženierzinātnes un tehnoloģijas 2.3. Mašīnbūve un mehānika, apakšnozarē: Mašīnbūves tehnoloģija – 2 vietas.

 1. Pretendentiem uz akadēmiskajiem amatiem mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinoši dokumenti Latvijas vai ārvalstu augstākajās mācību vai zinātniskajās iestādēs vai arī atbilstošos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās;
 • sertifikāts, kas apliecina profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā, augstskolu didaktikā apgūšanu.
 1. Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

 [10.05.2019] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz RTA Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta direktora amatu

 1. Pretendentiem uz IZI direktora amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule.
 1. Prasības IZI direktora amatam skatīt nolikumā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženierzinātņu institūta nolikums”.

 

[10.05.2019] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu

 1. uz lektora amatu:
 • nozarē: Finanses un kredīts (nodokļu sistēmas) – 1 vieta.
 1. uz docenta amatu:
 • sociālās un pilsoniskās mācību jomas metodikā – 1 vieta.
 1. uz profesionālā docenta amatu:
 • mākslā – 1 vieta.
 1. uz asociētā profesora amatu:
 • nozarē: Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozarē: Finanses un kredīts – 2 vietas.
 1. Pretendentiem uz akadēmiskajiem amatiem mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinoši dokumenti Latvijas vai ārvalstu augstākajās mācību vai zinātniskajās iestādēs vai arī atbilstošos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās;
 • sertifikāts, kas apliecina profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā, augstskolu didaktikā apgūšanu.
 1. Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akademija, Reģ. Nr. 90000011588, Eiropas Socialā fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/016 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

studiju virzienā:“Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika unmašīnzinības”        

darbības jomās:

 • Mehānika – 1 vieta
 • Spēka elektronika– 1 vieta
 • Lāzertehnoloģijas– 1 vieta;

studiju virzienā:Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

darbības jomas:

 • Biznesa angļu valoda– 1 vieta
 • Digitālā ekonomika un biznesa prognozēšana– 1 vieta
 • Pētījuma metodes – 1 vieta.

Darba samaksa:57,36 EUR par stundu(pirms nodokļu nomaksas).

Kandidāta prasības un atlases kritēriji:

 • personas, kuras pēdējo piecu  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;
 • personas, kurām ir doktora grāds atbilstošajā zinātņu nozarē,
 • personas, kurām ir atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze attiecīgajā zinātnes nozarē;
 • angļu valodas zināšanas (B2 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos).

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 25.aprīlis

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  
 • CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu),
 • doktora grāda diploma kopija,
 • akreditētās ārvalstu augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā,
 • un citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Pieteikšanās adrese:e-pasts:  margarita.graiconoka@rta.lv

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātās atlases konkursa norisi un personas datu apstrādes pārzinis ir  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

 

Doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atklātais konkurss

Rēzeknes Tehnoloģiju akademija, reģistrācijas Reģ. Nr. 90000011588, Eiropas  Sociālā fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/016 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina doktorantu / zinātniskā grāda pretendentuatlasi:

studiju virzienāVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

darbības jomas:

 • Gramatvedība un finanses
 • Darba un komerctiesības (angļu valodā)
 • Personāla vadība un organizācijas kultūra (angļu valodā)
 • Vadības teorijas (angļu valodā)

studiju virzienāMehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

darbības jomas:

 • Lāzerfizika
 • Matemātika
 • Mehānika
 • Sensoro tīklu projektēšana un datu apstrāde

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 25.aprīlis

Atlīdzība par akadēmiskā darba veikšanu RTA:7,85 EUR par stundu(pirms nodokļu nomaksas).

Prasības pretendentam:  doktorants vai pretendents uz doktora grādu un nav vēlēts akadēmiskā amatā. Pretendentiem uz  jomām: „Darba un komerctiesības”, „ Personāla vadība un organizācijas kultūra,” „Vadības teorijas”angļu valoda B2 līmenī.

Pieteikšanās adrese:e-pasts:  margarita.graiconoka@rta.lv

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātās atlases konkursa norisi un personas datu apstrādes pārzinis ir  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina darbā Dienesta viesnīcas administratoru (darbam ar ārzemju studentiem)

(profesijas kods 4224 02)

(normāls darba laiks – 40 stundas nedēļā uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa augstākā izglītība vai atbilstoša vidējā profesionālā izglītība.
 • Svešvalodu (angļu un krievu) prasme vismaz B2 līmenī.
 • Valsts valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C1 līmenī).
 • Izcilas komunikācijas un pielāgošanās spējas.
 • Prasme plānot savu darbu un spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
 • Prasme rīkoties ar biroja un sadzīves tehniku.
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte.
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu stresa situācijās.
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
 • atsauksmes no iepriekšējās darbavietas (ja ir);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Darba alga EUR 500

Dokumentus konkursa pretendentiem jāiesniedz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Personāla daļā Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpa, Rēzeknē, vai jānosūta uz e-pastu Inga.Lesnicija@rta.lv līdz 2019. gada 4.aprīlim.  Tālr. informācijai 28321075

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina darbā Saimniecības daļas vadītāju – speciālistu energoapgādes jautājumos (profesijas kods 5151 03)

Prasības:

 • Vidējāprofesionālā izglītība vai pirmā līmeņa augstākā izglītība;
 • Ugunsdrošības un aizsardzības jomas pārzināšana;
 • Pieredze saimnieciskajā darbā un vadībā;
 • Pieredze ēku apsaimniekošanā, automātisko siltummezglu (DANFOSS) programmēšanā, ventilācijas iekārtuautomātikas(REGIN CORRIGO) regulēšanā, programmēšanā un apkalpošanā;
 • Vēlama pieredze automātisko šķeldas katlu iekārtu programmēšanā un apkalpošanā;
 • Datorprasmes;
 • Precizitāte, operativitāte un augsta atbildības izjūta;
 • Valsts valodas zināšanas;
 • Saskarsmes un komunikācijas spējas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
 • atsauksmes no iepriekšējās darbavietas (ja ir);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Darba samaksa no EUR 600,00

Dokumentus konkursam jāiesniedz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Personāla daļā Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpa, Rēzeknē, vai jānosūta uz e-pastu Inga.Lesnicija@rta.lv līdz 2019. gada 31.martam.

Uzziņas pa tālruni 27884555.

 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Dome izsludina iekšējo konkursu uz Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāna amatu

Uz dekāna amatu var pretendēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbinieki vismaz ar maģistra grādu kādā no fakultātē pārstāvētajām zinātņu nozarēm un vismaz 3 gadu pieredzi akadēmiskajā darbā un vismaz 1 gada pieredzi administratīvajā darbā augstākās izglītības iestādē.

Pretendentiem līdz 2019.gada 4.aprīlimjāiesniedz RTA Personāladaļā (Atbrīvošanasalejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Domei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūtā uz:

 • vadošā pētnieka amatu nozarē 1.Fizika un astronomija: 1.3 Lāzeru fizika un spektroskopija – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

Darba samaksa: 191,25 EUR mēnesī (bruto).

 • pētnieka amatu nozarē 2. Vides inženierija un enerģētika: 5.7. Vides inženierzinātne – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

Darba samaksa: 153,00 EUR mēnesī (bruto).

 1. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.
 1. Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv