Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina darbā Saimniecības daļas vadītāju – speciālistu energoapgādes jautājumos (profesijas kods 5151 03)

Prasības:

 • Vidējāprofesionālā izglītība vai pirmā līmeņa augstākā izglītība;
 • Ugunsdrošības un aizsardzības jomas pārzināšana;
 • Pieredze saimnieciskajā darbā un vadībā;
 • Pieredze ēku apsaimniekošanā, automātisko siltummezglu (DANFOSS) programmēšanā, ventilācijas iekārtuautomātikas(REGIN CORRIGO) regulēšanā, programmēšanā un apkalpošanā;
 • Vēlama pieredze automātisko šķeldas katlu iekārtu programmēšanā un apkalpošanā;
 • Datorprasmes;
 • Precizitāte, operativitāte un augsta atbildības izjūta;
 • Valsts valodas zināšanas;
 • Saskarsmes un komunikācijas spējas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
 • atsauksmes no iepriekšējās darbavietas (ja ir);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Darba samaksa no EUR 600,00

Dokumentus konkursam jāiesniedz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Personāla daļā Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpa, Rēzeknē, vai jānosūta uz e-pastu Inga.Lesnicija@rta.lv līdz 2019. gada 31.martam.

Uzziņas pa tālruni 27884555.

 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Dome izsludina iekšējo konkursu uz Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāna amatu

Uz dekāna amatu var pretendēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbinieki vismaz ar maģistra grādu kādā no fakultātē pārstāvētajām zinātņu nozarēm un vismaz 3 gadu pieredzi akadēmiskajā darbā un vismaz 1 gada pieredzi administratīvajā darbā augstākās izglītības iestādē.

Pretendentiem līdz 2019.gada 4.aprīlimjāiesniedz RTA Personāladaļā (Atbrīvošanasalejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Domei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūtā uz:

 • vadošā pētnieka amatu nozarē 1.Fizika un astronomija: 1.3 Lāzeru fizika un spektroskopija – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

Darba samaksa: 191,25 EUR mēnesī (bruto).

 • pētnieka amatu nozarē 2. Vides inženierija un enerģētika: 5.7. Vides inženierzinātne – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

Darba samaksa: 153,00 EUR mēnesī (bruto).

 1. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.
 1. Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv