Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu:

  1. Inženierzinātņu institūtā uz pētnieka amatu nozare: 2.Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 2.7. Vides inženierija un enerģētika – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

Darba samaksa: 156,90 EUR mēnesī (bruto).

  1. Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz pētnieka amatu nozare: 5.Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes (apakšnozare - Augstskolas pedagoģija) – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā).

Darba samaksa: 180,44 EUR mēnesī (bruto).

Pretendentiem uz pētnieka amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu