Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem, KC-PI-2020/62

Aktivitātēs

RTA īstenošanas komandas mērķis ir komercializēt inovatīvu bezpakāpju pārvada ierīci elektriskās mikromobilitātes tirgus nišā – elektriskie kartingi. Galvenās darbības projekta ietvaros tiks virzītas uz rūpniecisko pētījumu veikšanu, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs, individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat projektā iegūtais finansējums tiks izmantots rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai. Veiksmīgas komercializācijas rezultātā projekta komanda mērogos tehnoloģiju uz tādiem transportlīdzekļiem kā, piemēram, elektriskās mikro-mašīnas.

Rezultāti

Projekta rezultāti uz 30.09.2022. (atvērt).

Uz 31.12.2021. bezpakāpju pārvada tehnoloģija ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tā darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos. Testēšana notika Madonas kartingu trasē. Kopumā no pilota un viņa komandas tika saņemta ļoti svarīga atgriezeniskā saite, kā arī pozitīvs kvalitātes novērtējums.

Sacīkšu kartinga Gillard (ar BSR 1,57:1 ķēdes pārvadu salīdzinājumā ar RTA bezpakāpju pārvadu) liecina, ka RTA tehnoloģijai ir sekojošas priekšrocības:

  • Par 30% palielinās sākuma griezes moments uz aizmugurējās ass
  • RTA pārvads faktiski apvieno elektrisko kartingu ķēdes pārvadus ar pārneses attiecībām 1.59 un 1.85.
  • Maksimālo jaudu RTA pārvads sasniedz ātrāk, salīdzinot ar ķēdes pārvadu.
  • Tiek palielināts maksimālais RPM uz aizmugurējās ass līdz ar to palielinās arī maksimālais ātrums.
  • RTA bezpakāpju pārvada pārneses koeficients integrējot to elektriskajā kartingā brauciena laikā mainās diapazonā no 2.32:1 līdz 1.51:1.
  • Izmantojot “zaļo” rēžīmu, spēj uzturēt motora apgriezienus efektīvā diapazonā.
  • Sistēma ir modulāra un var tikt uzstādīta uz dažāda veida elektriskajiem transportlīdzekļiem ar jaudu līdz 40kW.

Projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”, projekta identifikācijas numurs KC-PI-2020/62. Līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692; Darbības programmas; Izaugsme un nodarbinātība; 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa; Palielināt privātā sektora investīcijas P&A; 1.2.1.2. pasākuma; Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai; īstenošanas noteikumi; 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.