Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

9. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu.
   

Studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports" netiek īstenotas kopīgās studiju programmas ar ārvalstu augstskolām vai koledžām.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.