Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

7. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi.
   

Studiju virziena īstenošanā ir attīstīta sadarbību un noslēgti sadarbības līgumi gan ar  Latgales, gan citu reģionu izglītības iestādēm: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, Rēzeknes sākumskolu, Rēzeknes internātpamatskolu-attīstības centru, Maltas speciālo internātpamatskolu, Ludzas pilsētas  ģimnāziju, Aleksandrovas speciālo internātpamatskolu, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolu – attīstības centru, Rēzeknes speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem, Daugavpils 4.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi  u. c. izglītības iestādēm. Sadarbības ietvaros studenti iziet pedagoģiskās prakses šajās iestādēs, slēdzot trīspusējos līgumus par pedagoģisko praksi. Sadarbības līgumi, kas paredz prakses vietu nodrošināšanu studējošajiem, ir noslēgti arī ar pašvaldībām: Dagdas novadu, Aglonas novadu, Preiļu novadu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.