Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

11. Citi dokumenti pēc augstskolas ieskatiem.
   

2013.gada 17.maijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte un Rēzeknes Augstskola (tagad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) kā augstskolas, kas īsteno pedagoģijas studijas, noslēdza savstarpēju sadarbības līgumu.

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.