Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

1. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju.
   

Studiju programma

Apjoms kredītpunktos

Studiju veids

Studiju forma

Īstenošanas valoda/ vieta

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

160

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda/ Rēzekne

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikācija; vai svešvalodas (angļu vai vācu) skolotāja kvalifikācija; vai ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija; vai mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja kvalifikācija

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

160

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda/ Rēzekne

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

160

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda/ Rēzekne

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

80

Nepilna laika studijas

Neklātiene

Latviešu valoda/ Rēzekne

Kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācija

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

80

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda/ Rēzekne

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

80

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda, angļu valoda/ Rēzekne

Profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

80

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda/ Rēzekne

Profesionālā maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija; vai skolotāja logopēda kvalifikācija; vai surdopedagoga kvalifikācija

Doktora studiju programma “Pedagoģija”

144

Pilna un nepilna laika studijas

Klātiene un neklātiene

Latviešu valoda, angļu valoda/ Rēzekne

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.