Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

16. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
 

Doktora studiju programma "Pedagoģija" ir akreditēta studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ietvaros uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam.

Studiju programmas vērtējumu studiju virziena izvērtēšanā pēc ekspertu viedokļa skat. tabulā.

Ekspertu vērtējums studiju programmai "Pedagoģija"

Studiju programma

Vērtējums par 1. vērtēšanas grupu „Kvalitāte

(max 4 balles; 76 punkti)

Vērtējums par 2. vērtēšanas grupu „Resursi

(max 4 balles; 44 punkti)

Vērtējums par 3. vērtēšanas grupu „Ilgtspēja

(max 4 balles; 72 punkti)

Vērtējums par 4. vērtēšanas grupu „Sadarbība, pārklāšana

(max 4 balles; 56 punkti)

Doktora studiju programma „Pedagoģija”

Balles

4

3

3

4

Punkti

75

39

66

52

 Periodā no iepriekšējās akreditācijas zinātnisko kvalifikāciju ir paaugstinājuši, doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši un ir iesaistīti programmas realizācijā  Dr.paed. G.Strods, Dr.paed. A.Kaupužs,  Dr.psych. Ē.Kalvāns. Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RTA doktora programmas „Pedagoģija” absolventi Dr.paed. S.Ušča un Dr.paed. I.Prudņikova. Ikgadu ar studiju programmas studējošajiem strādā arī ārvalstu viesdocētāji no Itālijas, Polijas, Austrālijas u.c.valstīm. Gan viesdocētājiem, gan Latvijas un ārvalstu studējošajiem ir pieejama dienesta viesnīca, kurā ir veikta energoefektivitātes paaugstināšana, piesaistot KPFI līdzekļus un komforta līmeņa paaugstināšana, izmantojot RTA līdzekļus. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu