Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

16. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija" ir akreditēta studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ietvaros uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam.

Studiju programmas vērtējumu studiju virziena izvērtēšanā pēc ekspertu viedokļa skat. tabulā.

Ekspertu vērtējums studiju programmai "Pedagoģija"

Studiju programma

Vērtējums par 1. vērtēšanas grupu „Kvalitāte

(max 4 balles; 76 punkti)

Vērtējums par 2. vērtēšanas grupu „Resursi

(max 4 balles; 44 punkti)

Vērtējums par 3. vērtēšanas grupu „Ilgtspēja

(max 4 balles; 72 punkti)

Vērtējums par 4. vērtēšanas grupu „Sadarbība, pārklāšana

(max 4 balles; 56 punkti)

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”

Balles

4

4

3

4

Punkti

75

39

66

52

 Periodā no iepriekšējās akreditācijas zinātnisko kvalifikāciju ir paaugstinājuši un doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši: pedagoģijā G.Strods, A.Kaupužs, Ž.Truskovska,  M.Rozenfelde,  psiholoģijā  Dr.psych.Ē.Kalvāns, bioloģijā Dr.biol. R.Tretjakova. Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RTA doktora programmas „Pedagoģija” absolventi Dr.paed.S.Ušča un Dr.paed.J.Poplavskis. Ikgadu ar studiju programmas studējošajiem strādā arī ārvalstu viesdocētāji no Lietuvas, Turcijas, Krievijas, Austrālijas u.c.valstīm. Viesdocētāju vizītes notiek ERASMUS+ programmas ietvaros.

Ir veikta studentu maģistra darbu līmeņa celšana, īstenojot prasību par zinātniskās literatūras un zinātnisko datu bāzu plašāku izmantošanu darbos. Paplašināts ir RTA bibliotēkā pieejamo starptautisko abonēto datu bāzu klāsts: Web of Science, Scopus, Science Direct Freedom Collection, EBSCO, OECD iLibrary.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu