Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

15. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
 

Studējošo aptauja liecina, ka lielākais vairākums studējošo (88%)  studiju laikā strādā izglītības iestādēs pedagogu amatos. 12% studējošo nestrādā, jo  ir bērna kopšanas atvaļinājumā, vai arī uzreiz turpina studijas maģistra programmā pēc bakalaura programmas absolvēšanas un vēlas pilnībā pievērsties tikai studijām. 

Studijas maģistra programmā dod iespēju paplašināt savu profesionālo un pētniecības kompetenci, apgūstot daudzveidīgus izglītības zinātņu studiju kursos un izstrādājot pētījumus kursu ietvaros un noslēguma maģistra darbu, iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes pedagoģisko problēmu risināšanā pētniecībā un praktiskajā darbībā.

Kā norādīts Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras Eurydice 2015.gada ziņojumā „Skolotāja profesija Eiropā: prakse, profesijas uztvere un politika” (http://viaa.gov.lv/library/files/original/skolotaja_profesija_eiropa_GRAMATA.pdf), Latvijā par 40 gadiem jaunāki skolotāji veido mazāk nekā 25%. Eiropas Savienības mērogā apmēram 40% vispārējās izglītības skolotāju pensionēsies nākamo 15 gadu laikā. Ņemot vērā pedagogu novecošanas tendences un nomaiņas nepieciešamību, nodarbinātības prognozes pedagogiem ar maģistra grādu ir perspektīvas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu