Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

15. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
 

Absolventu nodarbinātību var pamatot ar to, ka jaunie speciālisti ir nepieciešami pensionēto sociālo pedagogu nomaiņai. Attīstoties bēgļu krīzei, bēgļu bērnu iekļaušanai izglītības iestādēs un sociālpedagoģisko problēmu risināšanai, pieaugs sociālo pedagogu nepieciešamība. Pie tam sociālo pedagogu sagatavošanu pamatstudiju līmenī  bez RTA īsteno vēl tikai Latvijas Universitāte.

Par sociālo pedagogu nepieciešamību liecina sludinājumi par sociālo pedagogu vakancēm, piemēram, portālos www.e-skola.lv, www.visidarbi.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu