Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

12. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).
 

 Studiju programma

Licences nr. un izsniegšanas datums

Studiju forma

Studiju ilgums

Iestājpār-baudījumi

Iepriekšējā augstākā izglītība

un papildus prasības

Diplomu konkurss

Uzņemšanas prasības

Profesionālā maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

Nr. 04048-50

28.06.2005.

Pilna laika studijas

 

2 gadi

 

 

-

Bakalaura grāds pedagoģijā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā/ psiholoģija

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1)  pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2)  apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

3) apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu: 2-5 gadi – 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti

4) absolvētas Rēzeknes Augstskolas studiju programmas: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” , „Sociālais pedagogs”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Speciālās izglītības skolotājs” – 1,5 punkti

5) apliecinoši dokumenti par piedalīšanos starptautisku vai valsts nozīmes projektu darbā speciālajā pedagoģijā – 1 punkts par 1 aktivitāti

6) izdevniecībā izdotu vai elektroniski publicēto mācību metodisko līdzekļu speciālajā pedagoģijā autoriem – 1 punkts par 1 izdevumu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu