Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

II. Studiju programmas raksturojums

12. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).
 

 Studiju programma

Licences nr. un izsniegšanas datums

Studiju forma

Studiju ilgums

Iestājpār-baudījumi

Iepriekšējā augstākā izglītība

un papildus prasības

Diplomu konkurss

Uzņemšanas prasības

Profesionālā izglītības zinātņu maģistra studiju programma              „Karjeras konsultants”

Nr.04048-60

10.10.2006.

Pilna laika studijas

 

2 gadi

 

 

 

-

-       Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība un/vai akadēmiskais vai profesionālais izglītības zinātņu bakalaura grāds, un/vai akadēmiskais vai profesionālais psiholoģijas zinātņu bakalaura grāds

-       Cita augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze konsultēšanā

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1)  pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2)  apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu