Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

II. Studiju programmas raksturojums

12. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).
 

 

Studiju programma

Licences nr. un licencēšanas gads

Studiju forma

Studiju
ilgums

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Papildus punkti

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

“Sociālais pedagogs”

Nr.04048-56

16.05.2006.

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas

4 gadi

 

 

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

-       matemātika;

-       svešvalodas***;

-       latviešu valoda un literatūra

1.       CE vēsturē – maksimāli iegūstams 1 punkts*;

2.       Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

3.       Vēsture- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2014.-2016.g. -1 punkts (par katru);

4.       Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

5.       Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

6.       Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru).

 

* papildus punkts par CE rezultātu veidojas:  CE prasmju vidējais procents x koeficients 0.01

*** ņemot vērā vērtējumus svešvalodās gan CE gadījumā, gan gada atzīmju gadījumā, par svešvalodu tiek uzskatītas- angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu