Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

12. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).
 

 

Studiju programma

Licences nr. un licencēšanas gads

Studiju forma

Studiju

ilgums

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Papildus punkti

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs”

 

 

 

 

 

 

“Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

 

Nr.04048-33

07.03.2005.

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas

4 gadi

 

 

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

-       matemātika;

-       svešvalodas***;

-       latviešu valoda un literatūra

1.        CE bioloģijā – maksimāli iegūstams 1 punkts*

2.        Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2014.-2016.g. -1 punkts (par katru);

3.        Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

4.        Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

5.        Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

6.        Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts;

7.        Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

8.        Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts(par katru);

9.        Matemātikas sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

10.     Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

11.     Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

12.     Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

13.     Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru).

 

“Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

 

Nr.04048-38

09.06.2005.

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas

4 gadi

 

 

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

-       matemātika;

-       svešvalodas***;

-       latviešu valoda un literatūra

1.        Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību  Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;

2.        Latviešu valoda un literatūra - Latvijas valsts olimpiāde (1.-3.vieta)  2014.-2016.g.– 1 punkts (par katru);

3.        Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

4.        Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

5.        Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

6.        Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

7.        Ekonomikas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

8.        Kulturoloģijas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts(par katru);

9.        Mākslas zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts(par katru).

10.     Vidējā profesionālā izglītība mākslā, dizainā vai koka un tekstila izstrādājumu izgatavošanā – 1 punkts.

 

“Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”

 

Nr. 04048-57

16.05.2006.

Pilna laika studijas

 

4 gadi

 

 

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

-       latviešu valoda un literatūra;

-       angļu valoda;

-       vācu valoda;

-       krievu valoda;

-       franču valoda.

 

1.        CE svešvaloda*** – maksimāli iegūstams 1 punkts* (par katru);

2.        Latviešu valoda un literatūra - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3.vieta) 2014.-2016.g.– 1 punkts (par katru);

3.        Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

4.        Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

5.        Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

6.        Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

7.        Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

8.        Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

9.        Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

10.     Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

11.     Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru).


“Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

 

Nr.04048-53

24.03.2006.

Pilna laika studijas

 

4 gadi

 

 

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

-       matemātika;

-       svešvalodas***;

-       latviešu valoda un literatūra

1.       Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību  Ģeogrāfijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;

2.       Jauno ģeogrāfu skolas rīkotā Latgales atklātā ģeogrāfijas olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.–  1 punkts (par katru).

3.       Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3.vieta) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

4.       Ģeogrāfija- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

5.       Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

6.       Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

7.       Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

8.         Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2014.-2016.g.- 1 punkts (par katru);

9.     Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

10.    Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

11.    Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts(par katru);

12.    Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts(par katru);

13.    Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts(par katru);

14.    Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

15.    Vides zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru);

16.    Zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2014.-2016.g. - 1 punkts (par katru).

 

** papildus punkts par atestātā (par vidējo izglītību) ietverto gada atzīmi/eksāmenu  veidojas:

Atestāta/diploma eksāmena/gada atzīme

 (10 ballu sistēmā)

Pielīdzinātie konkursa punkti

4

14

5

28

6

42

7

56

8

70

9

84

10

98

 

×koeficients 0.01

 *** ņemot vērā vērtējumus svešvalodās gan CE gadījumā, gan gada atzīmju gadījumā, par svešvalodu tiek uzskatītas- angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu