Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

 

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

 

            Studiju programmas absolvents, izglītības zinātņu akadēmiskā maģistra grāda pedagoģijā  ieguvējs SPĒJ:

 

Zināšanas

Zināšanas un izpratne

 

Parādīt izglītības zinātnēm raksturīgās padziļinātās zināšanas un to izpratni, no kurām daļa atbilst pedagoģijas zinātnes nozares vai pedagogu profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē

 

 

Prasmes

 

Spēja pielietot zināšanas

 

 

Patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību.

Komunikācija

 

 

Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem izglītības zinātnes un pedagogu profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

 

 

 

 

Vispārējās prasmes

 

Patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par izglītojamo darba rezultātiem un to analīzi, veikt inovācijas izglītības zinātnēs vai pedagoga profesijā, veikt pedagoģisko darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos

Kompetence

Analīze, sintēze, novērtēšana

 

Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas izglītības iestāžu darbībā, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.

 

 

Integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai pedagoga profesionālās darbības metožu attīstībā.

 

 

Parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai pedagoga profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu