Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Reliģijas pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

Kompetents speciālists kristīgās mācības jomā, kurš ir ieguvis pamatzināšanas akadēmiskajās disciplīnās, kas saistītas ar reliģijas mācīšanu skolās; attīstījis prasmi radoši izmantot reliģiju zinātnes un teoloģijas atziņas pedagoģiskajā darbā, iekļauties valsts akceptētās izglītības realizācijā, orientēties ārvalstu un Latvijas situācijā reliģijas pedagoģijas jomā, turpināt studijas maģistratūrā; spējīgs izstrādāt labvēlīgu un iecietīgu attieksmi pret dažādām reliģiskajām tradīcijām un ir ieinteresēts mācāmajā tematikā (simpatizējoši kritiska attieksme), tādējādi, palīdzot arī skolēniem mācīties no reliģijas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu