Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

Zināšanas un izpratne

  • Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni speciālās pedagoģijas jautājumos,
  • daļa zināšanu un izpratņu atbilst jaunākajiem atklājumiem speciālajā pedagoģijā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai, pētniecībai un darbībai, izmantojot arī citu zinātņu sasniegumus.

 Prasmes

 Spēja pielietot zināšanas

  • Izmantojot apgūto speciālās pedagoģijas teoriju, praktiskās metožu izmantošanas un problēmu risināšanas prasmes, spēj veikt pētniecisku un augsti kvalificētu profesionālu darbību;
  • Spēj pamatoti un argumentēti veikt speciālās izglītības ieguves sistēmas, izglītības realizācijas, dažādu norišu analīzi un izstrādāt savu redzējumu situācijas uzlabojumiem.

Komunikācija

  • Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem speciālās pedagoģijas jautājumiem, problēmām, saskatīt un pamatot to risināšanas iespējas,
  • Spēj atrast komunikatīvu pieeju darbā ar dažādu attīstības traucējumu skolēniem, to vecākiem, skolotājiem, sabiedrību.

 Vispārējās prasmes

  • Spēj patstāvīgi plānot un realizēt savu profesionālo pilnveidi un specializāciju,
  • Spēj veikt radošu darbu, izstrādāt un ieviest praksē inovācijas savā profesionālajā darbībā

 Kompetences ( analīze, sintēze, novērtēšana)

  • Spēj formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas savā un izglītības iestāžu profesionālajā darbībā,

Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas speciālās pedagoģijas problēmu risinājumam.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu