Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.7. aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

2018.gada septembrī un oktobrī  tika veikta Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs” absolventu, kas 2017./2018.studiju gadā pabeidza RTA, aptauja par studiju kvalitāti un uzsāktajām darba gaitām. Tika izsūtītas anketas 23 absolventiem:  atbildes saņemtas no 11 absolventiem.

Absolventi atzīmē, ka izvēli studēt RTA noteica tas, ka RTA atrodas tuvu dzīvesvietai- 6 absolventi, ieinteresēja programmas saturs 2 absolventus, piemērots studiju grafiks- 2 un tas, ka studijas bija turpinājums iesāktajām studijām RTA-1 absolvents. Studiju programmu vērtē teicami-4, labi- 6 absolventi, apmierinoši-1. Iegūtās zināšanas vairāk noderēja darbā 6 absolventiem un personīgajā izaugsmē- 5, studējošos studiju procesā pilnībā apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums-6 absolventus vai daļēji- 5.

 Absolventi  nosauc lietderīgo un nelietderīgo studiju programmas saturā un izsaka ierosinājumus studiju programmas uzlabošanai.

Pilnībā- 6 absolventi vai daļēji -5 absolventi ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.

Studiju programma daļēji apmierināja cerības, kādas bija, uzsākot studijas 4 absolventus un pilnībā-7.

10 no  absolventiem iesaka šo programmu citiem,  viens daļēji.

No aptaujātajiem absolventiem 7 strādā iegūtajā specialitāte, 3- citā specialitātē, 1- bērnu kopšanas atvaļinājumā. 9 absolventi strādā valsts sektorā, 2-privātajā kā speciālisti.

9 absolventa atalgojums ir no 500-700 EUR,  vienam līdz 500EUR.

 6 absolventu atzīst, ka iegūtās zināšanas  izmanto profesionālajā darbībā, 3- daļēji. Iegūtās zināšanas atbilst pašreizējām tirgus prasībām pilnībā, uzskata 3 no absolventiem, daļēji atbilst-7.

Pašlaik 1 absolvents turpina izglītību augstāka līmeņa studiju programmā, 1 citā specialitātē, 8 nestudē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu