Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.7. aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

2018.gada septembrī un oktobrī  tika veikta Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” absolventu, kas 2017./2018.studiju gadā pabeidza RTA, aptauja par studiju kvalitāti un uzsāktajām darba gaitām. Tika izsūtītas anketas 8 absolventiem, atbildes saņemtas no 1 absolventa.

Absolvents izvēlējās studēt RTA, jo ieinteresēja studiju programmas saturs. Studiju programmu kopumā vērtē ka labu. Iegūtās zināšanas vairāk noderēja personīgajā izaugsmē.

Absolvents iesaka studiju programmā iekļaut  tēmas vai kursus ar praktisku nozīmi.

Uzskata, ka  nelietderīgu studiju kursu nebija.

Absolventu studiju procesā   pilnīgi apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums.

Absolvents ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.

Studiju programma  daļēji apmierināja cerības, kādas bija, uzsākot studijas.

Absolvents sniedz ierosinājumus programmas uzlabošanai: „Detalizētāk pasniegt metodikas.”

Absolvents iesaka šo programmu citiem.

Absolvents strādā iegūtajā specialitāte, valsts sektorā ka speciālists,  saņemot atalgojumu  no 500-700 EUR un  iegūtās zināšanas  izmanto profesionālajā darbībā daļēji.

Absolventi uzskata, ka  studiju programmas saturs neatbilst pašreizējām tirgus prasībām.  

Pašlaik absolvents neturpina studijas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu