Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.7. aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

2018.gada septembrī un oktobrī  tika veikta Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” absolventu, kas 2017./2018.studiju gadā pabeidza RTA, aptauja par studiju kvalitāti un uzsāktajām darba gaitām. Tika izsūtītas anketas 16 absolventiem, atbildes saņemtas no 9 absolventiem.

Absolventi izvēlējās studēt RTA, jo  tika iegūta budžeta vieta(1absolventi), jo ir piemērots studiju grafiks(4 absolventi) un  ieinteresēja programmas saturs (4 absolventi). Studiju programmu kopumā vērtē ka teicamu 5 absolvents, labu-2, apmierinošu -2. Iegūtās zināšanas noderēja darbā  7 absolventiem,  personīgajā izaugsmē-  2.

Absolvents iesaka studiju programmā iekļaut  šādas tēmas vai kursus, „Vēl vairāk laika veltīt tieši profesionālo tēmu apgūšanai: 1) Kā izmantot dažādus palīglīdzekļus (instrumentus) skaņu uzstādīšanai; 2) Logopēdisko un komplekso (vairāku) diagnožu uzstādīšanas praktiskai apmācībai.” „Vairāk psiholoģiju.” „Strukturēts, loğiski sakārtots bērna runas attīstības izvērtējums. No vieglākā uz sarežğītāko sakārtots logopēdijas nozares izpēte.” „Kur cilvēks pats iepazīst sevi.” „Logopēdiskā masāža.”

Par nelietderīgiem tika nosaukti daži studiju kursi.

Absolventus studiju procesā pilnīgi(7) vai daļēji(2) apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums.

8 absolventi ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, 1-daļēji.

 Studiju programma pilnībā mērā apmierināja 7 absolventu cerības, kādas bija, uzsākot studijas un daļēji apmierināja 2.

Absolvents sniedz ierosinājumus programmas uzlabošanai: „Mazināt studiju programmai saturiski neatbilstošo zināšanu apguves laiku un palielināt konkrēto profesionālo zināšanu apjomu.” „Samērīgs prakses apjoms, kas ir atkarīgs no pasniedzēju sniegtās informācijas.” „Gribētos vairāk praktiskus seminārus..”

Visi absolventi iesaka šo programmu citiem.

7 no absolventiem strādā  iegūtajā specialitātē, viens  specialitātē, 1 bērna kopšanas atvaļinājumā. Absolventi strādā kā speciālisti valsts sektorā dažādās Latvijas izglītības iestādēs, atalgojumu trijiem līdz 500 EUR, 4 no 500-700 EUR, 2  virs 700EUR, iegūtās zināšanas  izmanto profesionālajā darbībā pilnībā(7) vai daļēji(2).

Absolventi uzskata, ka iegūtās zināšanas pilnīgi(7) vai daļēji(2)  atbilst pašreizējām tirgus prasībām.  

Pašlaik absolventi neturpina studijas.  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu