Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

II. Studiju programmas raksturojums

17.7. aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

2018.gada septembrī un oktobrī  tika veikta Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” absolventu, kas 2017./2018.studiju gadā pabeidza RTA, aptauja par studiju kvalitāti un uzsāktajām darba gaitām. Tika izsūtītas anketas 5 absolventiem, atbildes saņemtas no 2 absolventiem.

Absolventi izvēlējās studēt RTA, jo RTA atrodas tuvu dzīvesvietai un iegūtā budžeta vieta. Studiju programmu kopumā vērtē ka labu. Iegūtās zināšanas noderēja darbā.

Absolvents iesaka studiju programmā iekļaut  šādas tēmas vai kursus: „Psiholoģiju ekonomistiem.”

Nelietderīgu  studiju kursu nebija.

Absolventus studiju procesā  daļēji apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums.

Absolventi ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.

Studiju programma apmierināja absolventu cerības, kādas bija, uzsākot studijas, daļēji.

Absolvents sniedz ierosinājumus programmas uzlabošanai: ”  Vairāk praktisko nodarbību, sadarbību ar uzņēmumiem, lai iepazītu profesijas. Vairāk praktisku nodarbību kopā ar pasniedzēju.”

Absolventi iesaka šo programmu citiem.

Absolventi strādā atbilstoši iegūtajai specialitātei, valsts un privātajā sektorā kā speciālisti, saņemot atalgojumu virs 700 EUR, iegūtās zināšanas  izmanto profesionālajā darbībā.

Absolventi uzskata, ka iegūtās zināšanas  daļēji atbilst pašreizējām tirgus prasībām.  

Pašlaik abi absolventi neturpina studijas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu