Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.7. aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

2018.gada septembrī un oktobrī  tika veikta Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Pedagoģija” absolventu, kas 2017./2018.studiju gadā pabeidza RTA, aptauja par studiju kvalitāti un uzsāktajām darba gaitām. Tika izsūtītas anketas 9 absolventiem, atbildes saņemtas no 5 absolventiem.

Absolventi izvēlējās studēt RTA, jo RTA atrodas tuvu dzīvesvietai(3absolventi), jo ir piemērots studiju grafiks(2 absolventi) un tas bija turpinājums iesāktajām studijām RTA(2 absolventi). Studiju programmu kopumā vērtē ka teicamu 1 absolvents, labu-3, apmierinošu -1. Iegūtās zināšanas noderēja darbā diviem absolventiem,  personīgajā izaugsmē trijiem.

Absolvents iesaka studiju programmā iekļaut  šādas tēmas vai kursus, „Skolēnu psiholoģiskās problēmas un to risinājums. Ieskats lietvedībā, grāmatvedībā. Praktiskas nodarbības papildus visiem kursiem.”

Nelietderīga  bija” Filozofija.”

Absolventus studiju procesā pilnīgi(4) vai daļēji(1) apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums.

Visi absolventi ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.

 Studiju programma pilnībā mērā apmierināja 2 absolventu cerības, kādas bija, uzsākot studijas un daļēji apmierināja 3.

Absolvents sniedz ierosinājumus programmas uzlabošanai: ”  Iekļaut mūzikas pedagoģisko kursu. Vairāk praktisko nodarbību, prakses.”

Visi absolventi iesaka šo programmu citiem.

4 no absolventiem strādā valsts sektorā  izglītības jomā, bet viens citā  jomā pašvaldībā, absolventi strādā kā speciālisti, atalgojumu trijiem no 500-700 EUR, 2 līdz 500EUR, iegūtās zināšanas  izmanto profesionālajā darbībā pilnībā(1) vai daļēji(4).

Absolventi uzskata, ka iegūtās zināšanas pilnīgi(3),daļēji(1) atbilst vai neatbilst(1) pašreizējām tirgus prasībām.  

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu