Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.6. aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

Lai noskaidrotu studējošo viedokļus par maģistra studiju programmas saturu un tās realizāciju, kā arī akadēmiskā personāla darba kvalitāti tiek aptaujāti 1.un 2.kursa studenti. Aptauja tiek veikta vienu reizi studiju gadā. Atbilžu analīzes rezultāti liecina:

- 82% studentu pilnīgi apmierina, 18% apmierina izvēlētā studiju programma;

- 100% studentu atzīst, ka ir labi sastādīts nodarbību grafiks;

- 89% studentu uzskata, ka ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums;

- 95% studentu atzīst, ka ir pietiekams studiju programmas nodrošinājums ar mācību un mācību metodisko literatūru, kā arī ir pietiekamas iespējas kursu apguvei elektroniski;

- 78% studentu pilnībā apmierina, 22% apmierina sadarbība ar docētājiem;

- 93% studentu pilnībā apmierina, 7% apmierina fakultātes personāla attieksme;

      Studentu aptaujas analīze sniedz priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai: nodarbību sarakstu izveidei, nodarbību laika plānošanai, studiju organizācijai un studiju programmas attīstības plāna veidošanai.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu