Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"

II. Studiju programmas raksturojums

17.6. aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

Studentu aptaujas liecina, ka studenti atzinīgi novērtē, ka studiju procesā tiek izmantotas kooperatīvā mācīšanās, projektu darbs, problēmbalstītās mācīšanās pieeja. Studiju sākumā tiek veidotas heterogēnas 3-4 studentu grupas-dažāda vecuma, izglītības, nodarbošanās un dzīves vietas.  Katrai grupai ir viens docētājs kā konsultants, ar kuru grupa sadarbojas studiju laikā. Grupas darbojas vienu semestri. Semestra laikā grupas veic uzdevumus dažādos studiju kursos un praksē. Nākošajā semestrī grupu sastāvs mainās. Tas nodrošina studentu pieredzes un resursu apriti, veicina atbalsta sniegšanas un profesionālo sadarbības tīklu veidošanas kompetenci. Savstarpējā saziņā grupu studenti izmanto IKT - e-pastu, skype, telefonu, internet portālus-kas veicina informācijas sniegšanas un konsultēšanas kompetenci. Grupas veic savstarpējās sadarbības un komunikācijas analīzi un prezentē pārējām grupām. Tādējādi tiek atklāta labākā uzdevumu izpildes un karjeras atbalsta pieredze. Katra studentu grupa izveido savu Internet wiki vietni karjeras konsultēšanas nodrošināšanai e-vidē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu