Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.6. aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

Studiju kursu piedāvājums studiju programmā un   noteiktais obligātās  daļas kursu saturs pilnībā apmierina un apmierina 86,5 % aptaujāto. Pilnībā apmierina  fakultātes personāla attieksme pret studentiem, sadarbība ar studiju kursu docētājiem (100%), pilnībā apmierina un apmierina piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās/profesionālās prasmes un iemaņas, iegūtās prasmes strādāt ar informāciju, izklāstīt informāciju diskutēt un pamatot viedokli, RTA piedāvātās iespējas izmantot informāciju tehnoloģijas, materiāli-tehniskais nodrošinājums, nodrošinājums ar mācību un zinātniski pētniecisko literatūru, iespējas studiju kursus apgūt elektroniski.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu