Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Karjeras konsultants” 2017./2018.st.g. absolvēja 5 studējošie(skatīt 17.5.3.tabulu).

                                                                          17.5.3.tabula. Absolventu skaits

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

5

 0

 5

  Absolventu skaita dinamiku skatīt 17.5.3.attēlā.

17.5.3.1.attēls. Profesionālās augstākās izglītības maģstra studiju programmas “Karjeras konsultants” absolventu skaita dinamika

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.