Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);
 

 Akadēmisko maģistra studiju programmu “Pedagoģija” 2017./2018.st.g. absolvēja 9 studējošie(skatīt 17.5.3.tabulu).

                                                                          17.5.3.tabula. Absolventu skaits

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

9

0

9

  Absolventu skaita dinamiku skatīt 17.5.3.attēlā.

17.5.3.1.attēls. Akadēmiskā maģistra studiju programmas “Pedagoģija” absolventu skaita dinamika

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.