Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Skolotājs” 2017./2018.st.g.1.kursā tika imatrikulēti 30 studējošie(skatīt 17.5.2.1.tabulu).

                                                                                                                                                17.5.2.1.tabula. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

·         Pamatizglītības skolotājs sākumskolā- 11

 5

16

·         Svešvalodas (angļu) skolotājs-8

0

8

·         Svešvalodas (vācu) skolotājs- 3

0

3

·         Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs- 5

0

5

Latviešu valodas-7

0

    7

·         Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs-0

0

0

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Skolotājs”  1.kursā imatrikulēto un kopējā studējošo skaita salīdzinājumu skatīt 17.5.2.1.attēlā.

17.5.2.1.attēls.   Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Skolotājs” studējošo kopskaita un 1.kursā imatrikulēto skaita attiecības no 2013.-2017.g.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.