Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
   
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.