Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.1. studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm;
 

Studiju programma

Studējošo skaits 2017.2018.st.g.

Īstenošanas valoda/ filiāle(ja studiju programma tiek īstenota filiālē)

Pilna laika klātienes studijas

Nepilna laika neklātienes studijas

Doktora studiju programma “Pedagoģija”

13

-

Latviešu valoda

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.