Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.1. studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm;
 

Studiju programma

Studējošo skaits 2017./2018.st.g.

Īstenošanas valoda

Pilna laika klātienes studijas

Nepilna laika neklātienes studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

28

-

Latviešu valoda

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.