Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.1. studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm;
 

Studiju programma

Studējošo skaits 2017.18.st.g.

Īstenošanas valoda/ filiāle(ja studiju programma tiek īstenota filiālē)

Pilna laika klātienes studijas

Nepilna laika neklātienes studijas

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”:

KOPĀ: 113

KOPĀ: 40

 
        Latviešu valodas skolotājs

7

-

 

Pamatizglītības skolotājs sākumskolā

47

37

Latviešu valoda

Svešvalodas (angļu) skolotājs

17

-

Latviešu valoda

Vēstures un sociālo zinību skolotājs

3

   

Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs

8

-

Latviešu valoda

 Svešvalodas (vācu) skolotājs

2

-

Latviešu valoda

Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs

19

3

Latviešu valoda

Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

10

-

Latviešu valoda

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.