Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Speciālās izglītības skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5. informācija par studējošajiem visā pārskata periodā:
 

Profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Speciālās izglītības skolotājs” 2017./2018.studiju gadā studēja 41 studējošie. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu