Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.5. informācija par studējošajiem visā pārskata periodā:
 

Profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Sociālais pedagogs” 2017./2018.studiju gadā studēja 47 studējošais. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu