Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.3. studiju programmas izmaksas un to kalkulācija;
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Skolotājs” izmaksas:

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Skolotājs” darbības nodrošināšanai atskaites periodā papildus izlietoti šādi līdzekļi:

Studiju programmas nosaukums Augstākās izglītības pakāpes līmenis Studiju līmenis Izglītības programmu grupa Studiju izmaksu koeficientu tematiskā joma Minimālais studiju izmaksu koeficients Studiju līmeņa koeficients Studiju bāzes izmaksas (euro) Stipendijas apmērs (euro) Grūtniecības atvaļinājuma stipendija (euro) Sports, kultūra, dienesta viesnīca (euro) No valsts budžeta finansētu studiju vietu skaits 2016.gadā No valsts budžeta finansētu studiju vietu skaits 2017.gadā Finansējums valsts budžeta finansētu studiju vietu skaitam 2017.gadā
Skolotājs (Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs) 42 141 Bakalaura 6.  Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 1,22 1,0 € 1 393,33 € 145,13 € 5,69 € 13,52 9 9 € 16 777,82
Skolotājs (Mājt./mājs. un biznesa ekon.pam.sk.) 42 141 Bakalaura 6.  Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 1,1 1,0 € 1 393,33 € 145,13 € 5,69 € 13,52 9 4 € 6 788,01
Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs sākumskolā) 42 141 Bakalaura 6.  Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 1,1 1,0 € 1 393,33 € 145,13 € 5,69 € 13,52 26 26 € 44 122,08
Skolotājs (Svešvalodas ( angļu vai vācu val.) skol.) 42 141 Bakalaura 6.  Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 1,1 1,0 € 1 393,33 € 145,13 € 5,69 € 13,52 24 24 € 40 728,07

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Skolotājs” darbības nodrošināšanai atskaites periodā papildus izlietoti šādi līdzekļi:

Studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai

181886    EUR

Studiju programmas akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai

 26181    EUR 

Studiju programmas finansējums literatūras iegādei

1470  EUR 

elektronisko datubāzu abonēšanai

 545 EUR

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu