Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

II. Studiju programmas raksturojums

17.3. studiju programmas izmaksas un to kalkulācija;
   

Studiju programmu izmaksas aprēķina RTA finanšu analītiķe un tās tiek izskatītas RTA Studiju padomes sēdē un apstiprinātas RTA Senātā kā studiju maksas kārtējam studiju gadam (skat. tabulu).

 Studiju maksa 2017./2018.studiju gadā studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmās

 

Studiju programmas nosaukums

KP skaits

Pilns laiks  EUR/gadā

Nepilns laiks EUR/gadā

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Reliģijas pedagoģija”

 

60

 

 

 1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Sociālais pedagogs”

 

 

160

 

 

1450

 

 

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs”

 

160

 

1450

 

1160

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Pedagoģija”

 

80

 

1490

 

Profesionālajai izglītības zinātņu maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”  

 

80

 

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Speciālā pedagoģija”

 

60

 

1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Skolotājs

 

160

 

1450

 

 1160

Doktora studiju programmai „Pedagoģija”

 

144

 2250

1900

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.