Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

        Studiju programma  novērtēta atbilstoši Valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām. Atbilstība standartam atspoguļota pievienotajā failā.

Programma, kā to paredz akadēmiskās izglītības standarts, sagatavo studējošos patstāvīgam zinātniskam pētījumam. Studiju kursu apraksti atspoguļo patstāvīgā darba īpatsvaru pedagoģijas un attiecīgā apakšvirziena metodoloģijas un teorijas zināšanu, kā arī prasmju apguvē un sagatavošanā patstāvīgam pētījumam.

  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu