Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Studiju programma veidota saskaņā ar :

                    - Latvijas Republikas Izglītības likumu;

                    - Latvijas Republikas Augstskolu likumu;

                    - Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  valsts standartu;     

                   - Profesijas standartu „Skolotājs”.

     Programmā ir ņemtas vērā profesionālās augstākās izglītības valsts standartā noteiktās prasības, kā arī profesijas standartā noteiktās kopīgās prasmes profesijā, specifiskās un vispārējās prasmes/ spējas, kā arī iegūstamās zināšanas.

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu