Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

Profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija

 Nodrošināt studentiem iespēju veidot kompetences, kuras ļauj profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, pie komersantiem, veikt zinātnisko pētniecību un būt pašnodarbinātam

 

  1. Veicināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes, sociālās vides un darba tirgus, karjeras izvēles un karjeras attīstības  problēmu izpēti un analīzi;
  2. Palīdzēt apgūt Latvijas un ārzemju pieredzi karjeras konsultēšanas metodikā, kritiski to izvērtēt un izmantot profesionālajā darbībā;
  3. Aktivizēt zinātniski pētniecisko darbību, iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu un popularizēšanu, atzīstot ilgtspējīgas izglītības attīstības idejas;
  4. Rosināt studenta pašrealizāciju karjeras konsultēšanā mūžizglītības kontekstā

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.