Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

Kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācija

 Nodrošināt valsts augstākās izglītības stratēģijai atbilstošas profesionālās studijas, kas garantē kristīgās teoloģijas, reliģiju zinātnes, kā arī ētikas un kristīgās ētikas, pedagoģijas un psiholoģijas, vēstures un kristīgās filozofijas integrāciju skolotāja kompetencē

 

  • nodrošināt teorētisko bāzi, lai sekmētu kristīgās mācības skolotāju pedagoģiskā darba prasmes, veicinot skolēnu izpratni par kristietības pamatatziņām un reliģiju kopumā, argumentētas, vērtējošas skolēnu attieksmes veidošanā pret kristietību, dialoga kultūru un cieņu pret dažādām kultūrām un reliģijām.
  • piedāvāt kristīgās mācības un ētikas skolotājiem profesionālās izaugsmes iespējas, sekmējot viņu konkurētspēju darba tirgū.
  • veicināt studiju programmas dalībnieku analītisku domāšanu, salīdzinoši aplūkojot reliģijas problemātiku plašākā kultūrkontekstā, tādējādi attīstot programmas dalībnieku iemaņas saistīt reliģijas problemātiku ar citām jomām (literatūru, vēsturi utt.)
  • praksēs pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas un mācību metožu apguvi reliģijas pedagoģijā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.