Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

6. Studiju virziena resursi un materiāltehniskais nodrošinājums:
   

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" resursus veido četras grupas (skat 6.1.attēlu).

6.1.attēls. Studiju virziena " Izglītība, pedagoģija un sports" resursu struktūra 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.