Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas.
   

Studiju virziena pamatstudiju programmu absolventiem pastāv iespējas turpināt studijas akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" vai profesionālajās maģistra studiju programmās "Speciālā pedagoģija" un "Karjeras konsultants".  Maģistra programmu absolventi var turpināt izglītību doktora studiju programmā "Pedagoģija".

RTA garantē, ka kādas studiju virziena studiju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā studējošajiem tiks piedāvāta iespēja turpināt studijas citā augstākās izglītības iestādē, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, vai arī turpināt studijas kādā citā RTA studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.