Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml.
   

Studiju virziens "Izglītība, pedagoģija un sports" un tam atbilstošās studiju programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.179, studiju virziena akreditācijas lapa nr.177). 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 2014. gadā ir ieguvusi Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmi. Atzinības zīme  ir piešķirta līdz 2016. gadam.  Eiropas Komisija atzinības zīmi piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas DS izmantošanā. DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.