Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

8.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām;
   

 Akadēmiskajam personālam ir izveidojušās partnerattiecības ar kolēģiem no citām augstskolām. Tās izpaužas, piemēram, kopīgā darbā Valsts pētījumu programmā INOSOCTEREHI (projekta vadītāja prof.V.Ļubkina, projekta partneri RTA, LU, RTU, LieU). ERASMUS+ programmas projektos (piemēram,  “IMEP”,  "EScAlADE", "REF" u.c.) tiek attīstīta sadarbība ar ārvalstu mācībspēkiem un pētniekiem. Projektu darbā, sadarbojoties ar citiem, docētāji iegūst jaunu pieredzi studiju procesa pilnveidei. RTA piedalās ERASMUS+ apmaiņas programmā, kas sevī ietver studējošo, mācībspēku un personāla apmaiņu. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai  šīs programmas ietvaros ir noslēgti līgumi ar vairāk nekā 25 augstskolām no 13 Eiropas valstīm par savstarpējām mobilitātēm izglītības studiju virzienā.

     Studiju rezultātu sasniegšana tiek izvērtēta valsts pārbaudījumos, kur komisiju darbā tiek iesaistīts arī akadēmiskais personāls no LU un DU.

     Zinātniskās sadarbības veicinātājas ir arī RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes organizētās ikgadējās starptautiskās konferences “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (zinātniskās komitejas locekļi ir PhD, prof. Ingrida Baranauskiene, (Klaipeda University, Lithuania); PhD Palmira Peciuliauskiene (Lithuanian university of educational sciences, Lithuania); PhD Alex Krouglov (London Metropolitan University, United Kingdom); PhD Gilberto Marzano (Ecoinstitute Friuli Venezia Giulia, Italy); PhD Elena Makeeva (Samara State University of Social Sciences and Education, Russian Federation); PhD Henryk Noga (Pedagogical University in Cracow, Poland); Ph.D. prof. Luis Ochoa Siguencia (Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland); PhD Efrat Neter (Ruppin Academic Center, Israel)  u.c.).

     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai 2013.gadā ir noslēgts kopējs sadarbības līgums ar Latvijas augstskolām, kas realizē studijas virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”. Līgums paredz:

  • apmainīties ar informāciju par viesdocētāju lekcijām un meistarklasēm, par kultūras un sporta pasākumiem, koncertiem, izstādēm u.c. pasākumiem;
  • piedalīties kopēju projektu un studiju programmu izstrādē;
  • organizēt kopējas konferences un seminārus;
  • apmainīties ar informāciju un piedalīties ar publikācijām pušu izdodamajos žurnālos un rakstu krājumos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir noslēgti atsevišķi sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Utenas lietišķo zinātņu universitāti, Maskavas humanitāro pedagoģisko akadēmiju, Krievijas Izglītības Akadēmijas Maskavas korekcijas pedagoģijas institūtu, Pleskavas Valsts universitāti, Dienvidu federālo universitāti,  Bogdana Hmeļņicka Melitopoles Valsts pedagoģijas universitāti un citām ārzemju augstskolām. Līgumi paredz sadarbību studiju un zinātņu jomā.

RTA un ārvalstu augstskolu sadarbība ir vērsta uz īstermiņa aktivitātēm (viesdocētāju lekcijas, meistarklases, semināri, plenēri), studentu un docetaju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, konferences, modes skates, individualie petijumi, studiju procesa īstenošanas aspekti un programmu satura salīdzināšana), dažādu projektu realizācija.  

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.