Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji;
   

 Studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports" ir izveidojusies laba sadarbība ar ārvalstu augstskolām. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskā apmaiņa īstenojas ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros.  2017./2018.st.g.  apmaiņas programmā iesaistījās 11 RTA studējošie no profesionālā bakalaura studiju programmām "Skolotājs", "Sociālais pedagogs" un profesionālā maģistra studiju programmas "Karjeras konsultants", RTA studēja 12 ārvalstu studējošie no Turcijas augstskolām. Apmaiņas programmā piedalījās 10 RTA studiju virziena personāla pārstāvji, apmeklējot Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Spānijas augstskolas, un RTA ar vieslekcijām apmeklēja 12 ārvalstu augstskolu docētāji no Lietuvas, Polijas un Turcijas. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.