Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

8. Informācija par ārējiem sakariem:
   

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ārējie sakari aptver daudzlīmeņu studiju virziena komunikāciju ar sabiedrību. Divi galvenie šīs komunikācijas virzieni ir profesionālais  sektors: darba devēji, profesionālās biedrības, organizācijas u.tml., un akadēmiskais sektors. Būtiskākos studiju virziena partnerus skat 8.1.tabulā. 

8.1.tabula. Studiju virziena "izglītība, pedagoģija un sports" būtiskākie sadarbības partneri.

Akadēmiskais sektors  Profesionālais sektors 
Vidējā/ vidējā profesionālā izglītība  Augstākā izglītība 
Latvijā  Ārzemēs 
 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola, Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs, Rīgas 5.speciālā internātpamatskola, Maltas speciālā internātpamatskola, Aleksandrovas speciālo internātpamatskola, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola – attīstības centrs, Ludzas pilsētas  ģimnāzija  LU, LiepU, DU  Šauļu Universitāte, Klaipēdas Universitāte, Lietuvas Pedagoģiskā universitāte, Viļņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva), Ondokuz Mayis universitāte, Pammukale Universitāte (Turcija), Polonia Čenstohovas Universitāte, Jerzy Korczak Varšavas Pedagoģiskā universitāte, N.Kopernika Toruņas Universitāte (Polija), Pleskavas Valsts universitāte (Krievija) u.c. Latvijas speciālo pedagogu asociācija,  Latvijas sociālo pedagogu federācija, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”, Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs; Nodarbinātības Valsts aģentūra u.c.

 

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.