Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

 

Jaunākās aktualitātes

30.06.2020 Pēta Latgales ezeru zilos mālus

Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanas ietvaros izveidota jauna ezera mālus saturoša kosmētisko produktu sērija, kas satur tikai dabīgas Latvijā ražotas sastāvdaļas. Produkti atbilst Latvijas valsts likumdošanas un Eiropas savienības direktīvu prasībām.

30.05.2020 Comunity policing jēdziens Valsts robežsardzes darbībā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veiktas konsultācijas „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā” par labas pārvaldības un demokrātijas principu piemērošanu Valsts robežsardzes darbībā.

22.05.2020 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Inženieru fakultātē tiek veikti pēcdoktorantūras pētījumi lāzermarķēšanas jomā.

Pētnieciskā pētījuma “Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju lietojumiem” (pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/474) ietvaros RTA ar 2020.gada 1.aprīli darbu uzsāka zinātņu doktors Ivailo Balčev (Ivaylo Balchev).

30.04.2020 Ārkārtas situācijas jēdziena izpratne normatīvajā regulējumā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veiktas konsultācijas „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā” par ārkārtas situāciju starptautiskā un nacionālā normatīvā regulējuma ietekmi un nozīmi Valsts robežsardzes darbībā.

31.03.2020 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" ietvaros noteikta ezera māla labvēlīgā ietekme uz ādu

Pētījumā piedalījās 100 brīvprātīgie, kam pirms un pēc ezera māla procedūrām tika veikta aptauja par to ietekmi uz ādu un veselības stāvokli. Pirms pētījuma, ezera māla individuālas nepanesamības vai alerģijas pārbaudei, tika veikts alerģijas tests. 99% respondentiem māla procedūras nav radījušas komplikācijas, simptomu, slimības gaitas paasinājumu vai alerģiskas reakcijas. Tikai viens respondents kā komplikāciju atzīmēja, ka āda pēc māla aplikācijām palikusi sausāka. Brīvprātīgie atzīmēja arī, ka komerciāli nopērkamie māli ir radījušas alerģiskas reakcijas, savukārt ezera māli nē.

30.03.2020 Robežsardzes likuma aktualitātes

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veikta Robežsardzes likuma aktualitāšu analīze un ietekme uz Valsts robežsardzes kā valsts pārvaldes iestādes darbību un attiecīgas informācijas sagatavošana iekļaušanai monogrāfijā vienlaicīgi konsultējoties ar kolēģiem Valsts robežsardzē un tās struktūrvienībās un projekta sadarbības partneri Valsts robežsardzes koledžu.

28.02.2020 Latvijas Valsts robežsardzes kā pārvaldes iestādes darbība

(Mobilitāte Rīgā „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā”: normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte turpmākai normatīvā regulējuma pilnveidei Valsts robežsardzē).

30.01.2020 Latvijas Republikas pierobežas teritoriju režīmu tiesiskais regulējums pie sauszemes ārējām robežām un tā ietekme uz juridisko praksi

(Mobilitāte no 24.02.2020. līdz 28.01.2010. Rīgā „Ilonas Bulgakovas advokātu birojā”: normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte turpmākai normatīvā regulējuma pilnveidei tiesībsargājošo iestāžu daarbā).

23.12.2019 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" aktivitātes

„Eiropas zinātnieku nakts 2019” pasākumā interesenti varēja uzzināt un izbaudīt ezera māla skaistumkopšanas noslēpumus un ar instrumentāliem testiem noteikt sejas ādas stāvokli pirms un pēc māla skaistuma procedūras.

05.12.2019 Valsts robežsardzes darbībā piemērojamā normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē (2019.g.7.–10.septembrī)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” ietvaros 2019.gada no 7.10.2019. līdz 11.10.2019. pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika atradās Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē un tās struktūrvienībās mobilitātes pasākumā sakarā ar Valsts robežsardzes darbībā piemērojamā normatīvā regulējuma un juridiskās prakses – tiesu sriedumu izpēti.

03.12.2019 Izglītojošs seminārs ar priekšlasījumu „Latvija un starptautiskā drošība” RTA un Valsts robežsardzes koledžas personālam (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku)

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” ietvaros 2019.gada 20. februārī notika izglītojošs seminārs ar priekšlasījumu „Latvija un starptautiskā drošība” RTA un Valsts robežsardzes koledžas personālam, kā arī amatpersonām, kuras studē RTA 2.līmeņa rofesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežasardze”. Ar semināra dalībniekiem notika diskusija par ANO un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) lomu starptautiskajā un Latvijas nacionālajā drošībā.

07.11.2019 R.Tretjakova piedalās raidījumā "Izziņas impulss"

Māls ir viens no izplatītākajiem Latvijas derīgajiem izrakteņiem. Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, mēs šajā ziņā esam viena no bagātākajām valstīm Eiropā.

21.10.2019 Pētījuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 zinātniskās aktivitātes (2019.aprīlis. – 2019.g. septembris)

Research project The EU's external border security, Latvian internal security Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127

30.09.2019 Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) norise

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

30.09.2019 Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas galvenie secinājumi

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

19.09.2019 Turpinās pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana

Turpinās aptaujas veikšana par ezera māla procedūru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli. Tikšanās un pārrunu rezultātā panākta vienošanās par sadarbību mālu ietekmes uz ādu pētījumos ar RSU docētāju un studenti.

17.06.2019 Ārkārtējo režīmu tiesiskā regulējuma izpēte valsts robežas drošības jomā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veikta ārkārtējo režīmu normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte pamatojoties uz informāciju un materiāliem, kas iegūti mobilitāšu pasākumos Valsts robežsardzes struktūrvienībās, pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā, Ilonas Bulgakovas advokātu birojā, konferencēs un citur.

14.06.2019 Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas tiesiskais regulējums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veikta Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas starptautiskā un nacionālā normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte pamatojoties uz informāciju un materiāliem, kas iegūti mobilitāšu pasākumos Valsts robežsardzes struktūrvienībās, it sevišķi Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē, pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā, pie Baltkrievijas kolēģiem un citur.

03.06.2019 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina pēcdoktorantu pieteikumu 3. kārtas priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts».

15.05.2019 Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) koncepcija un struktūra

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika sagatavotaotrā aptauja Valsts robežsardzes personālam ar mērķi:

29.03.2019 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanas ietvaros uzsākts pētījums par ezera māla ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli

Mācību mobilitātes laikā uz Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūtu,notika tikšanās ar kolēģiem, kas nodarbojas ar līdzīgiem pētījumiem un ir uzkrājuši apjomīgu pieredzi, tika gūtas vērtīgasne vien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskā pieredze par pielietojamām metodikām, ko izmanto Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūta zinātnieki produktu efektivitātes pārbaudei pielietojumamkosmētikā un medicīnā. Tika diskutēts par tālākās sadarbības iespējām.

20.02.2019 Valsts robežsardzes personāla aptaujas rezultāti

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

20.02.2019 Izglītojošs seminārs Valsts robežsardzes personālam

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

18.12.2018 Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) koncepcija un struktūra

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

17.12.2018 Turpinās pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana.

Pētniecības pieteikuma ietvaros notikusi dalība ar prezentāciju 3. Starptautiskajā konferencē “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības virzītājspēks.”

28.09.2018 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanas aktivitātes

Īstenojot pētniecības pieteikumu "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)", ir notikusi mobilitāte uz Jade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven, Vācija, kuras laikā tika veiktas ezeru mālu paraugu ķīmiskā sastāva analīzes un elektrisko īpašību noteikšana.

21.06.2018 IV pasaules latviešu zinātnieku kongress (III Pasaules latviešu juristu kongress) (18.-20.06.2018.)

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

26.05.2018 Ekspertu Paneļdiskusija ar Latvijas Valsts robežsardzes un ārvalstu robežkontroles institūciju ekspertu dalību

2018.gada 16. maijā starptautiskās zinātniskās un praktiskās konferences „ROBEŽU DROŠĪBA UN PĀRVALDĪBA” ietvaros notika Paneļdiskusija

18.04.2018 Izglītojošs seminārs pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes darbībā

2018.gada 11.aprīlī Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 ietvaros RTA docētāja Dr.iur. A.Gaveika vadībā Valsts robežsardzes koledžā no plkst. 13.00. līdz 16.40. notika izglītojošs seminārs par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes darbībā. Pasākumā piedalījās ap 100 izglītojamo, tajā skaitā 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības programmās studējošie, koledžas docētāji, arodbiedrības pārstāvji.

28.03.2018 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" zinātniskās aktivitātes

Īstenojot pētniecības pieteikumu pētāmo ezeru atlasei veikta Latgales ezeru ģeoloģisko izpētes materiālu analīze. "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā" Latgales ezeru sapropeļa iegulu pasēs pētīts ezeru pamatņu sastāvs. Pēc vairākiem kritērijiem (aizsardzības statuss, ezeru pamatnes raksturojuma, pieejamības, komersanta interesēm) atlasīti ezeri, kuri tika apsekoti. Ezeriem izveidota tehniskā infrastruktūra māla paraugu ņemšanai, kas paredz iepriekšdefinētas paraugu ņemšanas vietas (urbumu tīkls), kurām jāatbalsta paraugu ņemšanas metodi stratified random sampling. Kopumā tika apsekoti, veikti urbumi un iegūti ezera nogulumu - zilā māla, smilšmāla, sapropeļa-māla paraugi no 11 Latgales ezeriem - Škeņovas, Stoļerovas, Notras, Kovališķu, Prezmas, Pauguļu, Plisūna, Pilcenes, Zeiļu, Šķirpānu, Vorzovas. Veikta ezera nogulumu paraugu bioloģisko īpašību izpēte, paraugos noteikts: Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mezofilo aerobo mikroorganismu, raugu un pelējumu skaits, Clostridium, Salmonella, Bacillus ģints mikroorganismi. Nevienā no paraugiem Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella ģints mikroorganismi netika atrasti. Māla paraugiem noteikta smarža, krāsa, mitrums, konsistence un blīvums.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu