Autorizēties   |   Reģistrēties

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

 

Jaunākās aktualitātes

30.09.2019 Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) norise

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

30.09.2019 Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas galvenie secinājumi

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

19.09.2019 Turpinās pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana

Turpinās aptaujas veikšana par ezera māla procedūru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli. Tikšanās un pārrunu rezultātā panākta vienošanās par sadarbību mālu ietekmes uz ādu pētījumos ar RSU docētāju un studenti.

17.06.2019 Ārkārtējo režīmu tiesiskā regulējuma izpēte valsts robežas drošības jomā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veikta ārkārtējo režīmu normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte pamatojoties uz informāciju un materiāliem, kas iegūti mobilitāšu pasākumos Valsts robežsardzes struktūrvienībās, pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā, Ilonas Bulgakovas advokātu birojā, konferencēs un citur.

14.06.2019 Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas tiesiskais regulējums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika veikta Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas starptautiskā un nacionālā normatīvā regulējuma un juridiskās prakses izpēte pamatojoties uz informāciju un materiāliem, kas iegūti mobilitāšu pasākumos Valsts robežsardzes struktūrvienībās, it sevišķi Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē, pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā, pie Baltkrievijas kolēģiem un citur.

03.06.2019 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina pēcdoktorantu pieteikumu 3. kārtas priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts».

15.05.2019 Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) koncepcija un struktūra

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros tika sagatavotaotrā aptauja Valsts robežsardzes personālam ar mērķi:

29.03.2019 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanas ietvaros uzsākts pētījums par ezera māla ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli

Mācību mobilitātes laikā uz Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūtu,notika tikšanās ar kolēģiem, kas nodarbojas ar līdzīgiem pētījumiem un ir uzkrājuši apjomīgu pieredzi, tika gūtas vērtīgasne vien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskā pieredze par pielietojamām metodikām, ko izmanto Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūta zinātnieki produktu efektivitātes pārbaudei pielietojumamkosmētikā un medicīnā. Tika diskutēts par tālākās sadarbības iespējām.

20.02.2019 Valsts robežsardzes personāla aptaujas rezultāti

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

20.02.2019 Izglītojošs seminārs Valsts robežsardzes personālam

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

18.12.2018 Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) koncepcija un struktūra

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

17.12.2018 Turpinās pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana.

Pētniecības pieteikuma ietvaros notikusi dalība ar prezentāciju 3. Starptautiskajā konferencē “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības virzītājspēks.”

28.09.2018 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanas aktivitātes

Īstenojot pētniecības pieteikumu "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)", ir notikusi mobilitāte uz Jade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven, Vācija, kuras laikā tika veiktas ezeru mālu paraugu ķīmiskā sastāva analīzes un elektrisko īpašību noteikšana.

21.06.2018 IV pasaules latviešu zinātnieku kongress (III Pasaules latviešu juristu kongress) (18.-20.06.2018.)

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

26.05.2018 Ekspertu Paneļdiskusija ar Latvijas Valsts robežsardzes un ārvalstu robežkontroles institūciju ekspertu dalību

2018.gada 16. maijā starptautiskās zinātniskās un praktiskās konferences „ROBEŽU DROŠĪBA UN PĀRVALDĪBA” ietvaros notika Paneļdiskusija

18.04.2018 Izglītojošs seminārs pie sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžā par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes darbībā

2018.gada 11.aprīlī Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 ietvaros RTA docētāja Dr.iur. A.Gaveika vadībā Valsts robežsardzes koledžā no plkst. 13.00. līdz 16.40. notika izglītojošs seminārs par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes darbībā. Pasākumā piedalījās ap 100 izglītojamo, tajā skaitā 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības programmās studējošie, koledžas docētāji, arodbiedrības pārstāvji.

28.03.2018 Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" zinātniskās aktivitātes

Īstenojot pētniecības pieteikumu pētāmo ezeru atlasei veikta Latgales ezeru ģeoloģisko izpētes materiālu analīze. "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā" Latgales ezeru sapropeļa iegulu pasēs pētīts ezeru pamatņu sastāvs. Pēc vairākiem kritērijiem (aizsardzības statuss, ezeru pamatnes raksturojuma, pieejamības, komersanta interesēm) atlasīti ezeri, kuri tika apsekoti. Ezeriem izveidota tehniskā infrastruktūra māla paraugu ņemšanai, kas paredz iepriekšdefinētas paraugu ņemšanas vietas (urbumu tīkls), kurām jāatbalsta paraugu ņemšanas metodi stratified random sampling. Kopumā tika apsekoti, veikti urbumi un iegūti ezera nogulumu - zilā māla, smilšmāla, sapropeļa-māla paraugi no 11 Latgales ezeriem - Škeņovas, Stoļerovas, Notras, Kovališķu, Prezmas, Pauguļu, Plisūna, Pilcenes, Zeiļu, Šķirpānu, Vorzovas. Veikta ezera nogulumu paraugu bioloģisko īpašību izpēte, paraugos noteikts: Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mezofilo aerobo mikroorganismu, raugu un pelējumu skaits, Clostridium, Salmonella, Bacillus ģints mikroorganismi. Nevienā no paraugiem Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella ģints mikroorganismi netika atrasti. Māla paraugiem noteikta smarža, krāsa, mitrums, konsistence un blīvums.

15.03.2018 Pēcdoktorants A.Gaveika piedalās Juristu dienās

No 2018.g. 28.februāra līdz 1.martam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās tradicionālais ikgadējais Tiesību zinātnes virziena pasākums „Juristu dienas 2018”, kas apvieno topošos un esošos juristu profesiju pārstāvjus, ļaujot iegūt jaunas zināšanas un iepazīt juridiskās izglītības un juridiskās prakses problemātiku.

28.12.2017 Pētījuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 zinātniskā problemātika un aktualitāte

Pētījuma esošās situācijas apskats Latvijā bija uzsākts 2012.gada jūlijā un līdz 2013.gada maijam notika kārtējā Šengenas novērtēšana (Preparation of the Schengen evaluation, 2012), kurā viens no pārbaudāmajiem jautājumiem bija nacionālā normatīvā regulējuma kvalitāte, efektivitāte un atbilstība Šengenas acquis prasībām. Nākošā Šengenas pārbaude paredzēta 2018.gadā.

01.12.2017 Uzsākta pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana

2017. gada oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir noslēgusi līgumu par pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros.

01.12.2017 Pētījuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” (The EU's external border security, Latvian internal security) Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 uzsākšana

2017. gada oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir noslēgusi līgumu par pētniecības pieteikuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros.

01.11.2017 RTA oktobrī ir noslēgusi līgumus ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta pirmajā atlases kārtā apstiprināto pētniecības pieteikumu īstenošanu

Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131); ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība (1.1.1.2/VIAA/1/16/127).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv