Paziņojumi par iepirkumiem: [PĀRTRAUKTS] Iepirkums „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes studiju korpusa ēkas fasādes ekspertīze”, identifikācijas Nr. RTA 2018/20

Iepirkuma publicēšanas datums: 05.12.2018

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Iepirkuma publicēšanas datums: 05.12.2018.

Atbildīgā kontaktpersona: Andris Skredeļs

Tālrunis: 27884555

E-pasts: Andris.Skredels@rta.lv

 

Jautājums: Sakarā MK. noteikumiem Nr.169.2018.gada 20.”Būvspecialistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ēkas ekspertīzi drīkst veikt kontroles biroja sertificēts būvinženieris ēku ekspertīzē., līdz ar to  iepirkuma punktā  18.1  prasītais sertificēts speciālists ēku konstrukciju būvprojekta ekspertīzē nav tiesības veikt ēku ekspertīzi.

Atbilde: Ministru Kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 1.pielikuma „Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras” 2.5.2.punkts nosaka  novērtēšanas jomu „ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze15, 16”. Noteikumu 1.pielikuma piezīmēs 15., 16.punktā ir noteikts, ka būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi. Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

Uzskatām, ka būvspeciālists ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīzē var veikt gan ēkas konstrukciju būvprojektu ekspertīzi, gan atbilstošās būves ekspertīzi.

 

Iepirkuma faili:
RTA2018-20
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu