Paziņojumi par iepirkumiem: "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēkas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība", identifikācijas Nr. RTA 2018/4

Iepirkuma publicēšanas datums: 21.02.2018

Iepirkuma publicēšanas datums: 21.02.2018.
Atbildīgā kontaktpersona: Ērika Teirumnieka
Tālrunis (+371) , 26443015
Fakss (+371) 64625901
E-pasts: Erika.Teirumnieka@rta.lv
 
"Ar RTA Iepirkumu komisijas 02.03.2018. lēmumu veikti grozījumi atklātā konkursa nolikumā"
Iepirkuma faili:
4.3.4_PILANS_5757_lazertehnologiju_centrs_Rezekne_Atbrivosanas_aleja_115
BK-1
BK-2
BK-3
BK-4
BK-5
BK-6
Buvatlauja_Lazercentrs
GP-1
Jautājumi un atbildes 22.03.2018.
Jautājumi un atbildes-1
Jautājumi un atbildes-2
Jautājumi un atbildes_02.03.2018.
LIGUMS Nr.9.7L -0 4-2018
Nolikums_RTA_Fiz_proc_centra_buvnieciba_01_03_2018_precizets-1
Nolikums_RTA_Fiz_proc_centra_buvnieciba_ar labojumiem uz 16.03.2018.
RTA 2018-4, 3-4.ptotokols
Vienošanās Nr.2
_9.protokols
_Vienošanās pie līguma
_Ziņojums
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu