Login   |   Register

Other projects

Project title
Start date
End date
From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs. Project Index No.: 2017-1-351 01.04.2019 31.03.2022
NEW METRO embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile / Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā Nr.600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA 01.12.2018 30.11.2021
Digital social innovation: new educational competences for inclusion/ Digitālās sociālā inovācijas: Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā Project number: 600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA 01.12.2018 01.11.2021
„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of Collaboration Between Baltic Studies Centres Abroad and Lithuanian Institutions of Higher Education and Research” No. 09.3.1-ESFA-V-709 01.09.2015 01.09.2021
Gender aspects of digital readiness and development of human capital in region. Project Nr.LV-UA/2018/3 01.01.2019 31.12.2020
Digital social innovation: new educational competences for inclusion/ Digitālās sociālā inovācijas: jaunas izglītības kompetences iekļaušanai. 12.11.2018 11.11.2020
Improving the professional skills in green constructions through online training (No.2 (KA2) No.2017-1- LV01-KA202-035483) 01.09.2017 31.08.2019
ERASMUS + KA2 Project no. 2017-1LT01-KA201-035234 "The mediation system development in the education sector" 01.09.2017 31.08.2019
'SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups POZCOPING LLI-163 01.04.2017 31.03.2019
Innovative Methods for Implementing Interdisciplinarity in Career Counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā, No. 016-1-LV01-KA201-022681 01.09.2016 28.02.2019
ERASMUS+ Capacity Building project „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan/IMEP” 561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE 01.01.2015 31.12.2018
Effects of Structural and Social Change on Municipalities in Germany and the Baltic States (CliMBinG) / Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām 01.03.2018 30.11.2018

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv